Zprávy z Baumitu

Spojení se silou denního světla

Samočisticí účinek Baumit NanoporTopu byl prokázán u dvou nezávislých institucí.

Nezávislá měření byla provedena ve výzkumném ústavu Fraunhofer-Institut ve Stuttgartu v Německu a v Technoparku Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Měření aktivity fotokatalýzy v omítce se provádělo podle ISO 22197-1, kdy se sledoval úbytek NOx (oxidů dusíku) a také se sledovala přeměna resazurinového inkoustu při osvitu UV lampou.

Zjednodušeně lze říci, že metoda stanovení fotokatalytické aktivity pomocí Resazurinového inkoustu (inkoust obsahující barvivo Resazurin) je založena na jeho barevné přeměně. Povrch posuzovaných vzorků omítky Baumit NanoporTop byl po vyzrání opatřen nátěrem Resazurinovým inkoustem modré barvy, inkoust nebrání prostupu UV záření k povrchu omítky. Vlivem osvitu povrchu omítky UV lampou (simulace účinků denního světla) dochází k aktivaci fotokataliticky aktivních částic v omítce. Tyto částice pak působí na Resazurinový inkoust stejně, jako na řasy a plísně na fasádě objektu. Vlivem působení na Resazurinový inkoust dochází k jeho barevné přeměně z modré na růžovofialovou. Dojde-li k tomuto zbarvení, je povrch omítky fotokatalicky aktivní a je schopen chránit fasádu objektu před nečistotami, řasami a plísněmi.

 

Závislost hodnoty červeného kanálu na době expozice UV záření – vzorek Baumit NanoporTop

Legenda:
 = 90% barevná přeměna červené složky
 = měření jednotlivých vzorků (5 vzorků)


Barevná přeměna Rz inkoustu na omítce NanoporTop

Z výše uvedeného obrázku je patrné, že na povrchu fasádní omítky Baumit NanoporTop opatřené nátěrem Resazurinovým inkoustem dochází k fotokatalytické reakci, tedy že bylo dosaženo výrazné barevné přeměny Resazurinového inkoustu účinkem UV záření z počáteční modré barvy na konečnou růžovofialovou barvu. Je tak potvrzeno, že povrch fasádní omítky Baumit NanoporTop je skutečně fotokatalyticky aktivní a tím aktivně působí proti nečistotám, řasám a plísním na povrchu fasád. Prodlužuje tak životnost fasád a investic vložených do jejich obnovy.

 

Princip fotokatalýzy

Denní světlo aktivuje fotokatalyzátor obsažený v omítce nebo barvě, který reaguje s vodou a kyslíkem a rozkládá částice organických nečistot na povrchu.

Sluneční světlo aktivuje fotokatalyzátor obsažený v omítce nebo barvě.

Fotokatalyzátor rozkládá částice nečistot usazené na povrchu, pohyb vzduchu je následně rozptýlí do okolí.

Déšť a odpařování absorbované vlhkosti vedou k odstranění zbylých nečistot a fasáda zůstává čistá.

 

Známka kvality

Naše moto „Nápady s budoucností" bylo potvrzeno u omítky Baumit NanoporTop získaným oceněním Zlatá známka kvality pro VÝROBEK – TECHNOLOGIE 2015. Níže obdržené certifikáty jen dokazují vysokou kvalitu výrobku Baumit NanoporTop a jeho skutečně aktivní fotokatalytické vlastnosti.

 

Fraunhofer-Institut                            Technopark Kralupy

 

Získejte detailní informace k omítce Baumit NanoporTop a shlédněte i naše video. 

+420 800 100 540

Po-Čt 7:00-16:00 7:00-13:30
Zeptejte se na cokoliv, rádi vám odpovímeBaumit ČeskoInspirujte se našimi videi