Zprávy z Baumitu

Baumit FinoFinish S

Nároky na hladkost povrchů stěn a stropů jsou vysoké a nadále se zvyšují! Už mnoho let se zabýváme tenkovrstvými omítkovými systémy na různé typy zdiva, betonu nebo sádrokartonu. Navzdory inovacím v podobě tenkovrstvých omítek, které jsou určeny k nanášení přímo na podkladní zdivo od tloušťky pouhých několika milimetrů, jsme se v loňském roce intenzivně věnovali jemným stěrkovým materiálům, jejichž počínající trendovost nelze přehlédnout.


Stěrka nové generace 

Jedná se o oblast stěrkových pastovitých hmot na bázi organického pojiva. Ačkoli jde o jemnozrnnou stěrku, která se nanáší na podklad v takřka minimální vrstvě a prezentuje se velmi snadným zpracováním, jsou na její vlastnosti, kvalitu nebo způsob zpracování kladeny nemalé požadavky. Přicházejí jak ze strany zhotovitele, tak ze strany investora. Tyto požadavky úzce souvisí se skutečností, že na českém trhu se v tomto segmentu vyskytují výrobky různorodé kvality, vlastností a nuancí v rámci zpracování. Měli jsme možnost se tímto trhem, vlastnostmi výrobků a názory zpracovatelů intenzivně zabývat a výsledkem je výrobek Baumit FinoFinish S, který byl na trh uveden v závěru roku 2016.


Snadné zpracování a exkluzivně hladké povrchy 

Baumit FinoFinish S ztělesňuje spojení všech důležitých požadavků, které lze v rámci organických pastovitých stěrek klást a očekávat. Obrovský důraz se u těchto stěrek klade na extrémně jemnou a zároveň plně vydatnou pastovitou hmotu, která se bude snadno zapravovat a dokáže překlenout hrubé a kavernovité povrchy až do tloušťky 3 mm v jednom kroku. Neméně důležitá je pro zhotovitele možnost ručního i strojového zpracování. Stěrka musí být dostatečně lepivá, ale zároveň také vláčná a poddajná pro snadné ruční nanášení.


Současným trendem je u velkých developerských projektů strojní zpracování pastovitých stěrek, které do značné míry nahrazují tradiční omítkové systémy na betonové stropy, stěrky na sádrokarton nebo tradiční štukové omítky na jádrové podklady. Stěrka musí být dostatečně jemná a poddajná pro zpracování vysoce výkonnými a na materiál náročnými strojními zařízeními typu airless. Máme dlouhodobě a úspěšně odzkoušené stroje věhlasných výrobců Storch, Graco nebo PFT a jsme připraveni vám výrobek za pomoci těchto strojů též předvést.


Použitelná na všechny typy podkladů 

Pro splnění požadavků na hladkost stěn a stropu je stěrku Baumit FinoFinish S možné vyhladit gletovací špachtlí obdobně, jako se finalizují sádrové omítky. Stěrka je rovněž snadno brousitelná a zpracovatel si tak snadno zajistí bezchybný vzhled stěn a bezproblémové předání díla. Výrazně intenzivní bílý odstín této stěrky jasně naznačuje nejvyšší kvalitu výrobku ve své řadě a poskytuje výhodu u následného nátěru, kdy není třeba k překrytí barevného odstínu stěrky nanášet více nátěrů. Spotřebu finálního nátěru výrazně ovlivňuje jednotná savost a hladkost stěrkové hmoty. Baumit FinoFinish S snadno vyrovná nerovnosti na všech druzích podkladu od starých omítek přes sádrokartonové a železobetonové povrchy.  Je vynikajícím podkladem pro všechny tradiční druhy interiérových maleb, tapetování a ruční, stříkané i dekorační techniky. 
 

Technologie zpracování a vlastnosti výrobku 

Baumit FinoFinish S je bílá stěrková hmota pastovité konzistence na bázi polymerové disperze, dolomitového kameniva a speciálních modifikujících přísad určená k přímému zpracování. Je elastická a vyznačuje se vynikající zpracovatelností a brousitelností. Vysokou přídržnost k podkladu doplňuje rovněž vysoký stupeň bělosti a hladkosti.
 

Technické údaje

Max. tloušťka jedné vrstvy: 3 mm
Spotřeba: 0,6–1,8 kg/m2  na jednu vrstvu (Spotřeba vždy závisí na stavu podkladu, jeho rovinnosti a způsobu nanášení.)
Doba schnutí na savých podkladech: min. 12 hodin
Možnost ředění: cca 1 % vody
Skladovatelnost: max. 12 měsíců, v suchu a chladu, ale bez mrazu v uzavřeném balení
Balení: 20 kg kbelík, 7 kg kbelík

Podklad musí být v souladu s platnými normami, čistý, suchý, nezmrzlý, bez prachu, výkvětů, soudržný, bez oddělujících se částic, mastnoty nebo odbedňovacích přípravků. Nesmí být vodoodpudivý.

Vhodné podklady:
Povrchová úprava jádrových omítek, stěrkování betonových ploch, stěrkování betonu, opravy vápenocementových a sádrových omítek, pro sjednocení povrchů při rekonstrukcích.

Nevhodné podklady:
Umělé hmoty, kov, dřevo, nesoudržné nátěry.


Vyšší produktivita a úspora času! 

Baumit FinoFinish S se nanáší přímo z originálního kbelíku na předem připravený podklad. K dosažení požadované konzistence nebo v případě strojového zpracování lze podle potřeby přidat nepatrné množství vody (cca 1 %). Stěrku je možné nanášet lokálně i celoplošně v rovnoměrné vrstvě pomocí nerezového hladítka nebo vhodného strojního zařízení (např. Storch Duomax 9000, Graco T-max 657, PFT airless Swing, ...).

Bezprostředně po nanesení stěrky se její povrch vyhladí gletovací špachtlí nebo nerezovým hladítkem. Tloušťka jedné vrstvy musí být v rozmezí 0,5–3 mm. Stěrku lze vrstvit, druhou vrstvu nanášíme vždy na vyschlou vrstvu předchozí. Po dostatečném vyschnutí trvajícím zpravidla 12 hodin (v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu) je možné zbrousit případné nedokonalosti a povrch následně důkladně zbavit prachu. Pro broušení jsou určeny středně jemné smirkové papíry nebo sádrokartonová mřížka hrubosti 120.

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a zrání klesnout pod +5 °C ani překročit +30 °C. Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty mohou výrazně prodloužit dobu tuhnutí a zrání. Vysoké teploty naopak tuto dobu mohou nepřiměřeně zkrátit. Hotové plochy nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření, silnému větru ani průvanu. Před nanášením každé další vrstvy či před prováděním malby musí být předchozí vrstva důkladně vyschlá. Do stěrky není kromě povoleného množství vody dovoleno přimíchávat jakékoli další přísady nebo příměsi. Okolí nanášené plochy, např. sklo, keramika, klinkery, přírodní kámen, laky, dřevo a kovy, musí být dostatečně ochráněné.

Informační leták ke stažení zde: FinoFinish S

+420 800 100 540

Po-Čt 7:00-16:00 7:00-13:30
Zeptejte se na cokoliv, rádi vám odpovímeBaumit ČeskoInspirujte se našimi videi