Řešení pro každého

Viva Reseach Park

Již dobrých 25 let se na naší centrále v rakouském Wopfingu zabýváme tématem „Zdravé bydlení“ a zavedli jsme v této oblasti na trh mnoho inovativních produktů. V průběhu intenzivního zkoumání ale bylo jasné, že ještě dnes je stále málo vědecky fundovaných materiálů podporujících zdraví a dobrý pocit. Proto jsme zahájili v roce 2015 celoevropsky jedinečný výzkumný projekt pod názvem Viva Research Park.

Výzkumný viva research park ve Wopfingu

Abychom simulovali reálné bytové situace a mohli zkoumat souvislost mezi stavebními materiály a jejich účinky na lidský organismus, postavili jsme největší výzkumný park stavebních materiálů v Evropě. Dnes již 12 modelových domů z různých stavebních materiálů – od masivní výstavby, betonu, plných cihel, dřeva až po lehké stavební konstrukce z dřevovláknitých desek byly postaveny přímo za novým Centrem inovací Baumit ve Wopfingu, 50 km jižně od Vídně. Normované domy s venkovními rozměry 4 x 5 metrů byly opatřeny nejrůznějšími vnitřními a vnějšími omítkami nebo zateplovacími systémy doplněnými o nátěry a finální omítky. Pro všechny platí stejné venkovní klimatické podmínky a stejná hodnota UV záření. Viva Research Park generuje každý den, každou hodinu obrovské množství dat, ať jde o teploty, množství pachů, vlhkost vzduchu, intenzitu světla atd. Výsledkem projektu jsou znalosti toho, jaké konstrukce jsou z pohledu kvality zdravého bydlení vyhovující.

 

Veškerá data zpracováváme společně s nezávislými institucemi:

Rakouský Institut pro stavební biologii a ekologii
Univerzita aplikovaných věd Burgenland
Rakouská agentura pro zdraví a výživu
Lékařská univerzita Vídeň

 

 

 

Předměty hodnocení:

  1. Kvalita a dynamika vnitřního prostředí
  2. Kvalita vnitřního vzduchu (odéry, ionty, těkavé látky, radon, pyly, prachové částice)
  3. Ochrana před vnějším prostředím (kolísání teplot, vítr, déšť, hluk, otřesy, elektromagnetický smog)
  4. Psychologické aspekty (osvětlení, barvy, haptika, geometrie, pocity pohody)
  5. Náklady na údržbu a vytápění
  6. Životní cyklus, trvanlivost a udržitelný rozvoj

Potvrzené závěry z výzkumu:

  • Zateplení fasády je důležitým faktorem pro tepelnou pohodu
  • Tepelná stabilita místností díky akumulaci stěn
  • Kvalita vnitřního vzduchu ovlivňuje kvalitu života
 

+420 800 100 540

Po-Čt 7:00-16:00 7:00-13:30
Zeptejte se na cokoliv, rádi vám odpovímeBaumit ČeskoInspirujte se našimi videi