Řešení pro každého

Zdicí malty

  • tradiční, tenkovrstvé i tepelněizolační
  • pro různé druhy cihel
  • snadné a efektivní stavění

Co jsou to zdicí malty?

Zdicí malty jsou podle harmonizované evropské normy ČSN EN 998-2 definovány jako směsi jednoho nebo více anorganických pojiv, kameniv, vody a někdy i příměsí nebo přísad. Používají se pro ukládání, spojování a spárování zdiva.

Mohou být vyráběny z jednotlivých surovin přímo na stavbě. Kvůli větší pracnosti a nezaručené kvalitě vyvolané problematickým udržováním poměru mísení jednotlivých surovin se používají zdicí malty průmyslově vyráběné. Ty se dodávají buď v pytlích, nebo volně ložené v silech.

Společnost Baumit vyrábí zdicí malty z kvalitních surovin a průběžně v laboratořích kontroluje jejich výrobu.

Tradiční zdicí malty

Tradiční vápenocemetové zdicí malty se používají ke zdění vnitřních a vnějších nosných stěn a pilířů i na nenosné příčky. Jsou vhodné na maloformátové cihly i svisle děrované cihelné bloky a k zakládání první řady cihel.

Jednotlivé výrobky se liší pevností v tlaku, podle které se malty dělí do tříd. Pevnosti v tlaku 2,5 MPa odpovídá třída M 2,5; pevnosti 5 MPa pak M 5 a nakonec 10 MPa je označováno třídou M 10. Použití vhodné zdicí malty se správnou pevností v tlaku vychází ze statických výpočtů a návrhu projektanta.

Speciální zdicí malty

Pokud chcete zvýšit tepelný odpor konstrukce, je vhodná tepelněizolační zdicí malta. Je odlehčená perlitem, čímž se zlepší součinitel tepelné vodivosti a zároveň je zajištěna i vyšší vydatnost.

Tenkovrstvé zdicí malty se používají hlavně na přesné tvárnice, jako jsou pórobeton, vápenopískové cihelné bloky a tvárnice z lehčeného betonu. Malta se nanáší většinou pouze na ložnou spáru, takže je menší spotřeba materiálu.

Univerzální výrobek na zdění a omítání Vám umožní vyzdít a následně omítat.

 

+420 800 100 540

Po-Čt 7:00-16:00 7:00-13:30
Zeptejte se na cokoliv, rádi vám odpovímeBaumit ČeskoInspirujte se našimi videi