Řešení pro každého

Baumit Twinner

  • Fasáda bez požárních dělicích pásů
  • Spojení izolantů prověřených praxí
  • Špičkové tepelněizolační vlastnosti

I požární bezpečnost má své úskalí

Zkušenosti z reálných požárů a z nich plynoucí zpřísňování požadavků na požární bezpečnost staveb stále více komplikují dosud jednoduchá řešení zateplovacích systémů. U bytových objektů s požární výškou nad 12 m se dnes setkáváme s povinností provést nad každým oknem a v oblasti soklu požární dělicí pás z minerální vlny, který by měl podle představ příslušných odborníků zabránit šíření požárů po fasádě. Na ploše fasády tak dochází ke střídání tepelněizolačních desek z EPS a z MW, což může způsobit barevné rozdíly a na přechodech izolantů hrozí i vznik trhlin.

Zateplení nové generace

Zateplovací systém Baumit TWINNER v sobě jednoduchým způsobem kombinuje nejlepší vlastnosti klasických tepelných izolantů – snadnou zpracovatelnost a vynikající tepelněizolační vlastnosti šedého polystyrenu s požární bezpečností minerální vlny. Fasádu tak lze provádět bez požárních dělicích pásů podle normy ČSN 73 0810. Navíc díky této kombinaci dosahuje součinitele tepelné vodivosti vynikajících hodnot 0,033-0,034 W/mK.

Spolehlivost tkví v jednoduchosti

Zateplení je možné bezpečně a snadným způsobem provádět až do požární výšky 22,5 m bez zvláštních dělicích pásů. Systém Baumit Twinner se provádí obvyklý způsobem jako jiné běžné systémy. Tepelněizolační a požární přednosti spolu s vysoce přídržnou lepicí a stěrkovou hmotou Baumit StarContact je výhodné spojit s omítkou se samočisticím efektem Baumit NanoporTop.


Skladba zateplovacího systému

1. Lepicí hmota: Baumit StarContact (event. Baumit ProContact)
2. Kotevní prvky: Hmoždinky
3. Izolační desky: Fasádní desky TWINNER
4. Základní vrstva: Baumit StarContact (event. Baumit ProContact)
5. Sklotextilní síťovina: Baumit StarTex
6. Základní nátěr: Baumit UniPrimer
7. Povrchová úprava: Baumit NanoporTop (event. Baumit SilikonTop, Baumit SilikatTop, Baumit GranoporTop, Baumit StyleTop)

+420 800 100 540

Po-Čt 7:00-16:00 7:00-13:30
Zeptejte se na cokoliv, rádi vám odpovíme