Řešení pro každého

Zateplovací systémy

  • Příjemné klima v každou roční dobu
  • Úspora nákladů a energie
  • Systémové řešení pro každou stavbu

SÍLA SYSTÉMŮ BAUMIT

Zateplovací systémy Baumit představují špičkovou kvalitu v evropském měřítku. Kvalita výrobků je sledována od nákupu jednotlivých surovin až po vlastní expedici. Vzájemně sladěné výrobky a promyšlená systémová řešení poskytují trvalou jistotu a bezpečnost prováděcím firmám, investorům i uživatelům. Zateplovací systémy Baumit jsou členěny podle jejich užitných hodnot do kategorií: prémiové, profesionální, speciálnídoporučená řešení a dále na systémové řešení

Co je to vlastně zateplovací systém (ETICS)?

Zkratka ETICS vychází z anglického označení External Thermal Insulation Composite System - vnější tepelněizolační kompozitní systém.

Podle normy ČSN 732901 Provádění vnějších tepelněizolačních systémů (ETICS) je to přímo na stavbě uplatňovaná sestava průmyslově zhotovených výrobků obsahující výrobcem systému vybrané a určené části. Jednotlivé součásti musí být vzájemně sladěny, testovány a musí se doplňovat. Nejedná se tedy o kombinaci libovolně zvolených komponentů, zejména už ne o výrobky od různých výrobců.

V žádném případě nejde o kombinaci libovolně či náhodně zvolených komponentů, ale o týmovou hru výše uvedených specialistů, kteří sice musí být specialisty, ale současně se musí vzájemně doplňovat a musí se spolu umět domluvit podobně jako fotbalový tým. Pro úspěch zateplovacího systému, stejně jako při utkání, nerozhodují ani tak osobní rekordy jednotlivých hráčů, jako především jejich kolektivní souhra ve všech fázích zápasu. Fasáda je oproti jiným částem stavby vystavena dlouhodobě a nesrovnatelně většímu množství různých nahodilých a kritických situací.

Proč zateplovat?

Zateplení v zimě brání úniku nákladného tepla, v létě přehřátí obvodových zdí a interiéru.  Tím se šetří náklady na energii pro vytápění i na klimatizaci. Po celý rok je tím nejpřirozenějším způsobem zajištěno příjemné vnitřní klima, zásadně sníženo riziko výskytu plísní a obvodové stěny jsou chráněné před nadměrnými tepelnědilatačními pohyby i povětrnostními vlivy. Díky nižší tloušťce obvodové konstrukce pak lze při stejném obrysu získat větší užitnou plochu (např. až 4 m2 při cca 200 m2 zastavěné plochy). O snižování emisí CO2 ani nemluvě.

Typická skladba

image1. Lepicí hmoty

Slouží k připevnění izolantu k podkladu a brání jeho svislým pohybům. Některé z nich mohou současně posloužit i jako lepicí a stěrkové hmoty.

2. Fasádní tepelněizolační desky

Podle materiálu se rozlišují polystyrenové (EPS-F), čedičové (MW), sendvičové (Twinner) a fenolické (XS022) desky.

3. Hmoždinky

Kotví izolant do podkladu a brání vodorovným pohybům vlivem pohybu větru. Standardní hmoždinky procházejí skrz izolant. Unikátní lepicí kotvy Baumit StarTrack jsou schovány pod tepelným izolantem a netvoří tak žádné tepelné mosty. 


4. Stěrkové hmoty

Spolu se sklotextilní síťovinou tvoří výztužnou vrstvu zateplovacího systému a zajišťují jeho vnější tuhost.

5. Základní nátěry

Sjednocují nasákavost stěrkové vrstvy a zvyšují přídržnost konečných povrchových úprav (omítek).

6. Fasádní omítky

Nejčastější povrchová úprava zateplovacích systémů různých struktur (zrnitá=škrábaná / rýhovaná / hladká) a tloušťkami.

 

ZÁRUKA A ŽIVOTNOST ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ BAUMIT

Na ucelené zateplovací systémy Baumit poskytujeme nad rámec zákonných požadavků prodlouženou záruku v délce 60 měsíců. 

+420 800 100 540

Po-Čt 7:00-16:00 7:00-13:30
Zeptejte se na cokoliv, rádi vám odpovímeBaumit ČeskoInspirujte se našimi videi