Řešení pro každého

Sanace zdiva

  • osvědčené systémové řešení
  • pro vlhké a zasolené zdivo
  • vhodné pro památkovou péči

Sanace a renovace

Sanace a renovace budov umožňují obnovu původního vzhledu historických staveb. Častou příčinou poškození je působení vlhkosti a vodorozpustných solí. Sanační systémy Baumit Sanova bezpečně a spolehlivě ochrání každý objekt proti působení zubu času.

Historie zachovaná pro budoucnost

Od zámku Červená Lhota přes Sovovy mlýny v Praze, od bytového domu v Kyselce u Karlových Varů po radnici v Brně. Tyto historické stavby, včetně mnoha dalších, jsme díky našim znalostem a zkušenostem pomohli zachovat pro další generace.

Tradice a zkušenosti

Sanační systémy Baumit Sanova v sobě skrývají tradice a zkušenosti získané dlouholetou praxí, neustálým vývojem a snahou o zdokonalení se na základě nových poznatků v oblasti sanací staveb.

Baumit Sanova zahrnuje výrobky na přípravu podkladu, sanační omítky včetně štuků, těsnicí malty a speciální výrobky.

Sůl nad zlato?

Majitelé historických staveb by Vám potvrdili, že ne vždy toto tvrzení platí. Jejich stavby jsou často poškozeny vysokou vlhkostí a vodorozpustnými solemi. Právě zvýšená vlhkost vynáší k povrchu konstrukcí škodlivé soli, které následně krystalizují. Soli během krystalizace nabývají na objemu, vytváří vysoký tlak a tím narušují celistvost nátěrů, omítek nebo povrchových částí zdiva.

Návrh sanačního zásahu

Každý objekt je naprosto jedinečný a stejně tak k němiu i přistupujeme. Na základě odebraných vzorků ze stavby naše laboratoř stanoví množství vlhkosti a stupně zasolení, abychom navrhli optimální rozsah sanačního zásahu. Samozřejmostí správného sanačního zásahu by mělo být odstranění příčin poškození objektu. Především je nutné zamezit dalšímu pronikání vlhkosti např. z nevhodně vyústěných okapových svodů, chybně vyspádovaného terénu v okolí stavby, chybějící nebo již degradované hydrizolace apod.

+420 800 100 540

Po-Čt 7:00-16:00 7:00-13:30
Zeptejte se na cokoliv, rádi vám odpovímeBaumit ČeskoInspirujte se našimi videi