Řešení pro každého

Omítky

  • systémové řešení pro každou stavbu
  • na všechny druhy podkladů
  • sádrové, vápenocementové i tepelněizolační omítky

Rozmanitost omítek

Bez omítek si dnes už nedokážeme představit žádnou stavbu. Vnější omítky chrání obalovou konstrukci budov před vlivy počasí (déšť, vítr, sluneční záření). Slouží jako podklad pro konečnou povrchovou úpravu fasády, jejíž výsledný vzhled přímo závisí na kvalitě a provedení omítek. Vnitřní omítky díky svým vlastnostem naopak ovlivňují pokojové klima. Dokreslují finální vzhled místnosti z místnosti, ať svou hlazenou, nebo filcovanou strukturou. Podle způsobu zpracování se rozlišují jednovrstvé a vícevrstvé omítkové systémy. Stále oblíbené vícevrstvé systémy se skládají z jádrové omítky, konečný povrch se vytváří pomocí štuků či stěrek. Při použití jednovrstvých omítek není štuk či stěrka třeba. Jedním materiálem se dosáhne požadovaná výsledná struktura.

Společnost Baumit je výrobcem kompletního sortimentu suchých omítkových směsí - sádrových, vápenocementových, vápenných i tepelněizolačních omítek.

Výhody sádrových omítek

Díky vysoké paropropustnosti a exkluzivním hlazeným i filcovaným povrchům jsou stále trendovější a používanější sádrové omítky a stěrky. Realizační firmy ocení vysokou produktivitu práce, strojní i ruční zpracování a bezproblémové provádění oprav. Za jednu pracovní směnu je možné jak omítku nanést, tak zároveň dokončit finální povrch. Sádrové omítky započaly éru, kdy investor vnímá kromě atraktivního povrchu i užitné vlastnosti výrobku. Sádrové omítky jsou cca 1,5krát prodyšnější než tradiční vápenocementové omítky a společně s omítkami vápennými nebo hliněnými jsou považovány za nejvíce difúzně otevřené povrchové úpravy v interiéru. Jejich další užitné vlastnosti patří schopnost sorpce, tzn. schopnost regulovat vlhkost v prostoru, a tedy vyvažovat mikroklima v interiéru. Sádrové omítky v případě větší vlhkosti v místnosti vlhkost adsorbují a později opět uvolňují do ovzduší. Současně s tím mají lepší tepelněizolační vlastnosti, kterými zajišťují rovnováhu teploty stěn a vnitřního prostoru. Z užitných vlastností je nezbytné zmínit tu, která oslovuje nejen investora, ale i zpracovatele, a to že sádrové omítky jsou objemově stálý materiál bez prasklin a deformací. Neprochází procesem smrštění, dotvarování a sesedání jako vápenocementové omítky během procesu zrání. Díky použití vyššího procenta lehčeného plniva mají sádrové omítky vyšší modul pružnosti a tím pádem lepší schopnost přenosu drobného pnutí v podkladu. 

Sádrové omítky a stěrky Baumit

Společnost Baumit má v sortimentu jak jednovrstvé strojově zpracovatelné sádrové omítky s hlazeným a filcovaným povrchem, tak ruční sádrové omítky, které se používají především při rekonstrukcích pro opravy a sjednocování povrchů nebo pro omítání ostění při výměně oken. Tenkovrstvé omítky se nanášejí pouze v minimálních tloušťkách a jsou tak ideální varinatou pro systémy přesného zdění. Absence základního nátěru a celoplošného vyztužování rovněž urychluje proces výstavby a tím šetří čas i Vaše peníze. Ručně i strojově zpracovatelné sádrové stěrky se používají pro provádění velmi hladkých povrchů stěn a stropů nebo sádrokartonu. Jejich velkou předností jsou exkluzivní hladké povrchy, snadné broušení a možnost ručního i strojového zpracování. 

Tradiční vápenocementové omítky

Vápenocementové omítky neboli podle evropské normy EN 998-1 malty pro vnější a vnitřní omítky jsou na našem území používány od počátku 20. století. Tradiční a pro řadu zpracovatelů stále oblíbenou vícevrstvou skladbu jádro a štuk doplňují jednovrstvé omítkové systémy, které umožňují vytvoření jádrové vrstvy i finálního štuku v jednom kroku a značně tak urychlují proces výstavby díky eliminaci dlouhých technologických přetávek. Omítky lze zpracovávat strojově i ručně, jsou určeny do exteriéru i interiéru. Podle použití se dělí mimo jiné na omítky tradiční, lehčené a tepelněizolační omítky. Lehčené omítky mají značně nižší objemovou hmotnost a mezi jejich výhody patří vyšší vydatnost, materiál lehký na lati doplněný o výkonnější tepelněizolační vlastnosti. V sortimentu Baumit jsou označovány písmenem L. Tepelněizolační omítky jsou díky vysokému modulu pružnosti a tepelně-technickým vlastnostem ideálním řešením pro tepelněizolační a smíšené zdivo.

SPOJENÍ TRADICE A INOVACE

Omítkové směsi Baumit jsou přírodní produkty tvořené vápenným hydrátem, cementem, křemičitým pískem a přísadami. Balení výrobků a jejich logistika umožňují zákazníkům méně prašné zpracování a zaručenou stálou kvalitu. Svou dostupností a díky svým technickým parametrům jsou tím správným a profesionálním řešením pro Vaši stavbu. Ruční vápenocementové omítky zahrnují jádrové omítky, které jsou také zastoupeny vedle jednovrstvých i ve strojních vápenocementových omítkách. Pro zlepšení tepelněizolačních vlastností stěn slouží tepelněizolační omítky.

Potřebuji štuk, nebo stěrku?

Omítkový systém uzavírají tenkovrstvé štuky a stěrky, které tvoří povrchovou úpravu stěn a stropu. Štuk a stěrky bývají často zaměňovány, protože mají podobnou funkci. Jsou zpracovatelné pouze ručně. Určují konečný vzhled stěny před malbou a nanášejí se v tloušťkách milimetrového řádu. Štuky se používají ve vícevrstvých omítkových systémech na jádrovou omítku. Stěrky se naopak uplatní při renovacích a opravách fasád, jsou schopny překlenout i místa poškozené trhlinami. Používají se i pro vyrovnání hrubých a nerovných povrchů a jako systémová povrchová úprava tepelněizolačních omítek. Společnost Baumit má v sortimentu vápenocementové, vápenné i sádrové stěrkové a štukové hmoty.

Příprava podkladu a příslušenství

U všech konečných povrchových úprav, omítky nevyjímaje, jsou správná příprava podkladu a použití vhodného systémového příslušenství jedním z nejdůležitějtějších předpokladů, aby se dosáhlo požadované kvality omítkového systému. Dokonalou rovinnost, dokonalé přechody a dokonalé ukončení omítek zajistí systémové profily. Vysoce výkonné kontaktní můstky a penetrace zase sjednotí vlastnosti podkladu a zajistí vysokou přídržnost k betonu, pórobetonu, vápenopískovým cihlám i dřevocementovým prvkům.

+420 800 100 540

Po-Čt 7:00-16:00 7:00-13:30
Zeptejte se na cokoliv, rádi vám odpovímeBaumit ČeskoInspirujte se našimi videi