Podpora

Nová norma požární bezpečnosti staveb ČSN 73 0810

Od 1. 8. 2016 platí revidovaná ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Zpřehledňuje a zjednodušuje problematiku zateplování fasád. Již nerozlišuje zateplení starších či nových staveb a jednoznačně definuje požadavky podle výškové kategorie budov:

Objekty s požární výškou h = 0 m (jednopodlažní)

Na zateplení fasády smí být použity takřka všechny dostupné materiály, výrobky a systémy. Požadována je pouze jejich třída reakce na oheň E.

Objekty s požární výškou 0 < h ≤ 12,0 m

 • Již je požadována ucelená sestava vnějšího zateplení (= certifikovaný systém)
 • ETICS jako celek musí mít třídu reakce na oheň alespoň B (vyhoví většina skladeb s EPS-F)
 • Izolant třídy reakce na oheň alespoň E (vyhoví všechny fasádní EPS vyráběné v ČR)
 • ETICS musí vykazovat index šíření plamene po povrchu is = 0 mm/min (vyhoví všechny v ČR certifikované systémy)
 • ETICS musí být kontaktně spojen s podkladem (vyhoví všechny systémy lepené celoplošně nebo metodou obvodové obálky a středových terčů)
 • Při založení ETICS nad terénem je obvykle pás š. 900 mm třídy reakce na oheň A1/A2 nebo ověření podle požárních zkoušek (PKO)

Objekty s požární výškou 12 < h ≤ 22,5 m

 • Platí stejné požadavky jako v předchozí kategorii (0 < h ≤ 12,0 m) a ještě navíc tyto:
  ETICS třídy reakce na oheň A1/A2
  - ve vodorovném pruhu širokém 900 mm nad otvory všech podlaží
  - ve svislém pruhu širokém 900 mm na hranici objektů
  - na stěnách a podhledech průjezdů a průchodů
  - 1,5 m okolo oken a dveří vnitřních únikových cest (např. schodišť) a pod nimi
  - 1,5 m okolo vnějších únikových cest (např. pavlačí) a nad a pod nimi
  - za určitých okolností v oblasti bleskosvodu, zespod balkónů a podbití střechy

Objekty s požární výškou h > 22,5 m

 • Nově po celé výšce fasády je požadována ucelená sestava vnějšího zateplení (= certifikovaný systém) třídy reakce na oheň A1/A2.

Když pomineme nejvyšší kategorii objektů (h > 22,5 m), je norma při zateplování benevolentní i k jiným izolantům a sestavám ETICS než jsou paušálně zmiňované sestavy s minerální vlnou (sestavy třídy reakce na oheň A1 nebo A2) a nevylučuje tvorbu vlastních detailů třebas i s izolanty na bázi EPS. Pro takové detaily „na míru" ale předepisuje náročné ověřovací požárním zkoušky (zkouška středního rozměru dle ISO 13785-1 nebo velkorozměrová požární zkouška dle ISO 13785-2) a požaduje pro něj požárně klasifikační osvědčení (PKO) vydané autorizovanou zkušebnou. Oproti předchozí normě jsou nyní sjednoceny u všech zkoušek středního rozměru výkony hořáků na 100 kW/m´ a doba trvání zkoušek na 30 min bez ohledu na to, zda se jedná o sokl nebo nadpraží, novostavbu či rekonstrukci. 

Úlevy z ustanovení ČSN 73 0810:2016 podle požárně klasifikačních osvědčení pro zateplovací systémy Baumit naleznete na našem webu v sekci Podpora – Technické dokumenty – Zateplovací systémy – Protipožární atesty – Požárně klasifikační osvědčení nebo zde.

Většinu speciálních detailů ETICS Baumit máme již úspěšně odzkoušenu a testujeme i nová ještě více úsporná řešení. S novinkami a podrobnostmi Vás rádi seznámíme na tradiční sérii našich přednášek v rámci Baumit Akademie 2017. 

+420 800 100 540

Po-Čt 7:00-16:00 7:00-13:30
Zeptejte se na cokoliv, rádi vám odpovímeBaumit ČeskoInspirujte se našimi videi