O společnosti

MÁME SVÉ PEVNÉ HODNOTY

  • Respekt ke spolupracovníkům, partnerům i konkurenci
  • Férová hospodářská soutěž
  • Odmítání korupce

To jsou hodnoty, které vyznáváme a kterými se řídíme.


Dokument, který tyto hodnoty písemně shrnuje, je náš etický kodex. Je to dokument, jímž se řídí naše etika, chování, vystupování a jednání. Kromě toho všichni zaměstnanci společnosti jednají v souladu se zákony, které respektují. V neposlední řadě chráníme nejen životní prostředí, ale i své zdraví při práci.

Celé znění etického kodexu společnosti Schmid Industrie Holding si můžete stáhnout v PDF.

+420 800 100 540

Po-Čt 7:00-16:00 7:00-13:30
Zeptejte se na cokoliv, rádi vám odpovímeBaumit ČeskoInspirujte se našimi videi