Nebytový objekt - novostavba

V této kategorii byly nominovány tyto soutěžní práce:

Rekonstrukce a dostavba areálu společnosti LEVEL Náchod
  
Mateřská škola, Kamenný Újezd
  
Hotel Antonie, Frýdlant v Čechách

Vítěz kategorie Nebytový objekt - novostavba

Rekonstrukce a dostavba areálu společnosti LEVEL Náchod

Porota vysoce ohodnotila citlivou dostavbu areálu, která svou hmotou a kompozicí naprosto respektuje okolí, měřítko i tvarosloví území a výrazně pozvedá kvalitu veřejného prostoru. Materiálové řešení dává stavbě přehledný a jednoznačný výraz. Členění fasády na jednotlivé hmoty, kolemjdoucímu naznačuje funkční využití částí objektu. Kvalitní zpracování fasády přispívá ke kultivovanému vyznění stavby.

+420 800 100 540

Po-Čt 7:00-16:00 7:00-13:30
Zeptejte se na cokoliv, rádi vám odpovíme