Fasáda je Tvoje vizitka. Napořád!

Soutěž ukončena

Děkujeme všem zpracovatelům, kteří se zapojili do naší kampaně FASÁDA JE TVOJE VIZITKA. NAPOŘÁD! A gratulujeme všem výhercům, kteří díky použití omítky Baumit StarTop na stavbě, získali sady pracovního oblečení a profesionální nářadí!

Soutěž pro všechny zpracovatele

 • Kupte omítku Baumit StarTop, získejte sadu pracovního oblečení a hrajte o profi nářadí
 • Za každých 10 kbelíků omítky Baumit StarTop získáte dvě sady pracovního oblečení Baumit Star
 • Navíc každý měsíc akce vylosujeme tři výherce sady profesionálního nářadí 

Jak získáte pracovní sadu oblečení Baumit Star?

Při zakoupení každých 10ti kbelíků omítky Baumit StarTop v období 1. 9. - 31. 10. 2018 Vám věnujeme dvě sady pracovního oblečení Baumit Star. Jedna sada oblečení obsahuje:

 • Pracovní lacláče Baumit Star (výběr z velikostí 48 až 62).
 • Tričko Baumit Star (výběr z velikostí L, XL, XXL, XXXL).
 • Kšiltovku Baumit Star.

Na prodejním místě vyplníte leták k akci s Vašimi kontaktními údaji, specifikací velikostí pracovního oblečení a souhlasem se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely společnosti Baumit. Vyplněný leták připojí pracovník prodejního místa k objednávce omítky StarTop u společnosti Baumit. Sady pracovního oblečení Vám osobně doručí technický a obchodní zástupce Baumit do 14-ti dnů od obdržení objednávky. Počet sad pracovního oblečení je omezen počtem 600 ks, společnost Baumit může distribuci ukončit předčasně z důvodu vyčerpání zásob. Dodání sady pracovního oblečení nelze vymáhat právní cestou.

Jak můžete soutěžit o sady profesionálního nářadí?

Každá objednávka doplněná o leták s vyplněními kontaktními údaji, specifikací velikostí pracovního oblečení a souhlasem se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely společnosti Baumit doručená na zákaznické centrum Baumit v období 1. 9. - 31. 10. 2018 bude zařazena do slosování, ve kterém vylosujeme každý měsíc 3 výherce sady profesionálního nářadí na zpracování fasádní omítky Baumit StarTop. Počet Vašich objednávek není omezen. Losování za měsíc září proběhne do 5.10. 2018, za měsíc říjen do 5.11. 2018. Společně s objednávkami do slosování budou zařazeny všechny nevýherní daňové doklady a dodací listy doručené Pořadateli soutěže od 1.3. do 31.8. 2018. Nebudou-li Vaše objednávky, daňové doklady či dodací listy v daném měsíci úspěšně vylosovány, budou automaticky zahrnuty do dalšího losování. Vyhrávající objednávky, dodací listy a daňové doklady budou z následujících losování vyřazeny.

Použijte hvězdnou omítku Baumit StarTop na všech svých stavbách. Ze všech obdržených objednávek budou v průběhu soutěže losováni každý měsíc 3 výherci, kteří získají sadu profesionálního nářadí:

 • 1x profesionální dvourychlostní elektrické míchadlo FESTOOL 1000 W s metlou HS3 R 120 mm pro fasádní omítky
 • 4x nerezové natahovací hladítko Baumit
 • 4x plastové strukturovací hladítko Baumit

Výhru Vám osobně doručí technický a obchodní zástupce Baumit do 14-ti dnů od losování. Tato pravidla mění a nahrazují pravidla akce Staň se hvězdou, buď Baumit Star“ platná od 1.3. do 31.8. 2018.

Další podmínky soutěže

 • Pořadatelem akce se soutěží je BAUMIT, spol. s r.o., Průmyslová 1841, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ 250 01, IČ: 48038296, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15358 (dále též „Pořadatel“).
 • Organizátorem akce se soutěží je CONTIMEX, spol. s r.o., Komenského 667/38, 664 34 Kuřim, IČ: 49454862, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13124 (dále též "Organizátor“).
 • Místo konaní soutěže: Česká republika.
 • Výherce sady pracovního oblečení Baumit Star a sady profesionálního nářadí určí Organizátor losováním.
 • Způsob předání výhry bude upřesněno po dohodě mezi výhercem a Pořadatelem.
 • Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.
 • Nepřevzaté výhry propadají Pořadateli po 30 dnech, kdy se Pořadateli nepodaří zkontaktovat výherce nebo výherce nezkontaktuje Pořadatele na e-mailu baumitstar@baumit.cz po zveřejnění výherců na www.baumit.cz/BaumitStar.
 • Akce se soutěží se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území ČR.
 • Účastí v akci se soutěží účastník vyjadřuje svůj souhlas s pravidly a zavazuje se je dodržovat.
 • Rovněž v případě, že získáte sadu pracovního oblečení či vyhraje jednu z cen, vyjadřuje souhlas s použitím fotografií z předání výhry a rozhovoru s výhercem pro reklamní účely společnosti Pořadatele na jeho internetových stránkách, v newsletteru, Baumit magazínu, Facebooku a v PR výstupech.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo akci se soutěží zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné od okamžiku jeho uveřejnění na webu soutěže: www.baumit.cz/BaumitStar. Zde je také po celou dobu trvání akce se soutěží umístěno úplné aktuální znění pravidel. Informační e-mail pro účastníky soutěže je: baumitstar@baumit.cz.
 • Akce se soutěží o sady profesionálního nářadí se mohou zúčastnit pouze řemeslníci, malé a střední stavební firmy zpracovávající stavební materiály v souladu s předmětem podnikání uvedeným v živnostenském rejstříku.
 • Akce se soutěží o sady profesionálního nářadí se nemohou zúčastnit zaměstnanci Pořadatele a Organizátora, zaměstnanci obchodních partnerů Pořadatele, se kterými má uzavřenou platnou Rámcovou kupní smlouvu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem účasti v akci se soutěží „fasáda je tvoje vizitka. napořád!"

Zapojením se do akce se soutěží souhlasíte s pravidly a udělujete společnosti BAUMIT, spol. s.r.o. se sídlem Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ 480 38 296, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15358 (dále jen „Baumit“, „Správce“) souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), zpracovávala tyto vaše osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu bydliště.

Jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo a adresu bydliště je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné je zpracovat za účelem vašeho zařazení do akce se soutěží a kontaktování za účelem předání sad pracovního oblečení Baumit Star či případné výhry v soutěži o sadu profesionálního nářadí. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání akce se soutěží a dále 2 roky od jejího ukončení.

Souhlasíte s tím, že v případě vzniku nároku na pracovní oblečení Baumit Star či výhry budou vaše osobní údaje v rozsahu křestní jméno a první písmeno příjmení, budete-li z nich identifikovatelný, zveřejněny na webových stránkách/Facebookové stránce společnosti Baumit. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti BAUMIT, spol. s.r.o.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez jeho udělení Vás však nelze kontaktovat za účelem předání sad pracovního oblečení Baumit Star ani zařadit do soutěže pro nepřistoupení na podmínky účasti v akci se soutěží a nemožnost zpracovat soutěžní příspěvek bez užití osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti BAUMIT, spol. s.r.o.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Reklamní agentura CONTIMEX, spol. s r.o.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost Baumit nevyužívá.
 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • Vzít souhlas se zpracováním vašich osobních údajů kdykoliv zpět.
  • Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
  • Vyžádat si u nás přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii.
  • Nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování.
  • Požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů.
  • Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Už neváhejte ani minutu a objednejte na svou stavbu špičkovou omítku Baumit StarTop. Přinese Vám mnoho užitečných výher a spokojené zákazníky, které potěší dlouhodobě krásná fasáda v široké paletě barev a struktur s velmi vysokou odolností proti plísním a řasám. Tak na co ještě čekat?

+420 800 100 540

Po-Čt 7:00-16:00 7:00-13:30
Zeptejte se na cokoliv, rádi vám odpovímeBaumit ČeskoInspirujte se našimi videi