Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Baumi TWINNER

  • fasáda bez požárních dělících pásů
  • spojení izolantů prověřených praxí
  • špičkové tepelně izolační vlastnosti

I požární bezpečnost má své úskalí

Zkušenosti z reálných požárů a z nich plynoucí zpřísňování požadavků na požární bezpečnost staveb stále více komplikují dosud jednoduchá řešení zateplovacích systémů. U bytových objektů s požární výškou nad 12 m se dnes setkáváme s povinností provést nad každým oknem a v oblasti soklu požárně dělicí pás z minerální vlny, který by měl podle představ příslušných odborníků zabránit šíření požárů po fasádě. V ploše fasády tak dochází ke střídání tepelně izolačních desek z EPS a z MW, což může způsobit barevné rozdíly a na přechodech izolantů hrozí i vznik trhlin.

image
image

Zateplení nové generace

Zateplovací systém Baumit TWINNER v sobě jednoduchým způsobem kombinuje nejlepší vlastnosti klasických tepelných izolantů – snadnou zpracovatelnost a vynikající tepelně izolační vlastnosti šedého polystyrenu s požární bezpečností minerální vlny. Fasádu tak lze provádět bez požárně dělicích pásů dle normy ČSN 73 0810. Navíc díky této kombinaci navíc dosahuje součinitele teplené vodivosti vynikajících hodnot 0,033-0,034 W/mK.

Spolehlivost tkví v jednoduchosti

Zateplení je možné bezpečně a snadným způsobem provádět až do požární výšky 22,5 m bez zvláštních dělicích pásů. Systém Baumit Twinner  se provádí obvyklý způsobem jako jiné běžné systémy. Tepelně izolační a požární přednosti spolu s vysoce přídržnou lepicí a stěrkovou hmotou Baumit StarContact je výhodné spojit s omítkou se samočisticím efektem Baumit NanoporTop.

image
image

Skladba zateplovacího systému

1.     Lepicí hmota: Baumit StarContact (event. Baumit ProContact)

2.     Kotevní prvky: Hmoždinky
3.      Izolační desky: Fasádní desky TWINNER
4.      Základní vrstva: Baumit StarContact (event. Baumit ProContact)

5.      Sklotextilní síťovina: Baumit StarTex
6.      Základní nátěr: Baumit UniPrimer
7.      Povrchová úprava: Baumit NanoporTop (event. Baumit SilikonTop, Baumit SilikatTop, Baumit GranoporTop, Baumit StyleTop)